Thị trường

Tình hình quy hoạch Thành phố mới Bình Dương

Quy hoạch thành phố mới Bình Dương là một dự án quy hoạch đô thị tại tỉnh Bình Dương. Dự án này đã được triển khai trong nhiều năm. Hơn một năm trở lại đây, thành phố mới Bình Dương mới có những...

Xem thêm